Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Megtalálták Jézus sírját?

A Discovery Channel 2007. március 4-én vetítette a "Jézus elveszett sírja" című, és világszenzációnak kikiáltott dokumentumfilmet. A 90 perces alkotás forgatókönyvét Simcha Jacobovici és Charles Pellegrino írta, majd James Cameron Oscar-dijas filmrendező filmesítette meg. A film bemutatja az 1980 márciusában, a jeruzsálemi Talpiyot negyedben, egy építkezés során előkerült sírt, ami a Kr. e. 30 . Kr. u. 70. közötti évek zsidó temetkezési szokását tükrözi: a holtak csontjait egy idő múlva csontládikókba (ún. osszuáriumba) helyezték, és úgy tették vissza a sírba. A szóban forgó hely - "Talpiyot sír" - különlegességét az adja, hogy a benne talált osszuáriumokon a Bibliából ismert neveket olvashatunk. A feliratok a következők: "Jézus, József fia"; "Júda, Jézus fia"; "Mária"; "Mariamne". A filmben elhangzottak szerint vezető epigráfusok vizsgálták meg a feliratokat, és úgy találták, hogy azok éppen Jézus korából származnak. A kanadai Lakehead Egyetem genetikusai a legmodernebb DNS vizsgálatoknak vetették alá a Jézus és Mária feliratú osszuáriumban talált csontmaradványokat, majd megállapították, hogy az elhaltak nem vér szerinti rokonok.

A forgatókönyv írói szerint mindezek együttvéve azt bizonyítják, hogy a názáreti Jézus és felesége, valamint fiuk, Júda - a "János evangéliumában szerepel az úrvacsora leírásában" - sírját találták meg. Azt is közlik, hogy a megtalált osszuáriumok közül vitték el Jakab - korábban hamisítványnak ítélt - osszuáriumát. A rendező szerint filmjük alkalmas arra, hogy a történészek és régészek tudományos vitát folytassanak a feltárt adatokról; majd közölte, hogy céljuk nem a keresztyénség megtámadása volt.

A különböző sajtóorgánumok óriási szenzációként harangozzák be mindezt - természetesen -, a minél nagyobb anyagi haszon elérése céljából:

Jeruzsálem külvárosában található az a sír, amelybe egykor a názáreti Jézus, felesége és fia földi maradványait temették - jelentette be hétfőn egy amerikai filmes stáb.

National Geographic Online1

Megtalálták Jézus Krisztus sírhelyét Jeruzsálemben, egy 27 évvel ezelőtt feltárt barlangban - jelentették be kutatók...

MÚLT-KOR, történelmi portál2

Biztosak lehetünk abban, hogy ezekhez hasonló hangzatos felvezetésekkel fogunk még találkozni a médiában.

Úgy tűnik, hogy a dokumentumfilm is cáfolni akarja azokat a bibliai állításokat, hogy Jézus nem nősült meg, nem volt gyermeke, és három nappal keresztre feszítése után feltámadt. Ezeket sokan próbálták cáfolni az elmúlt években. (pl. Dan Brown: Da Vinci kód) A CNN televízió kommentátora megjegyezte, hogy Cameron filmje szinte folytatása D. Brown könyvének.3

Tudományos kételyek

A szóbanforgó leletekkel már régóta foglalkoznak a szakértők. Amos Kloner archeológus professzor (Bar Ilan Egyetem) vizsgálta először a Talpiyot sírból származó leleteket. A tudós így nyilatkozott:

kutatásaim szerint a sírkamra egy zsidó család temetkezési helye volt, de semmi bizonyíték nincs arra, hogy Jézus sírhelye lenne. Én tudós vagyok és szerintem vallásos történeteket semmilyen dokumentumfilmmel nem lehet tudományos tényekké változtatni.

Kijelentette:

csaknem 900 sírhelyet illetve kőládát találtunk már Jeruzsálem 4 kilométeres körzetében. Ezekből 71-en szerepelt a Jézus név, sőt egy olyan is volt, amelyen a "Jézus, József fia" felirat volt.

Vagyis a feliratok, önmagukban nem bizonyítják, hogy Jézus sírkamráját találták meg.4

A torontói egyetem matematikával és statisztikával foglalkozó professzora, Andrey Feuerverger szerint a leletek nem igazolnak semmit. Az osszuáriumokon szereplő neveket ugyanis, Jézus korában viszonylag nagy gyakorisággal használták. A "Jézus, József fia", 190; a "Mária Magdolna" 160 másik sírból is előkerült.5

A régészek fenntartással kezelik a film készítőinek azon sejtését is, hogy ezen osszuáriumok közül származhat az elmúlt években elhíresült Jakab osszuárium.6

Itt érdemes felidéznünk a 2003. év környékén kirobbant hamisítási botrányt. A Factum című újság már 2003-ban tájékoztatott egy rendőrségi ügyről.7 Annak idején az izraeli rendőrség több száz régészeti lelet hamisításával és eladásával vádolt meg három műkincs gyűjtőt és kereskedőt. A vádirat szerint Oded Golan és Shlomo Cohen, valamint Robert Deutsch paleografus már több mint 20 éve működtette hamisító hálózatát. Tevékenységük során sok száz, bibliai időkre datált régészeti leletre vésettek utólag feliratot, hogy hatalmas összegekért értékesíthessék azokat. A hamisítványok között volt Jézus testvérének, Jakabnak osszuáriuma, és a Kr. e. 9. századi Jóás király kőtáblára vésett instrukciói. (Ez utóbbit 4,5 millió dollárért akarták eladni az Izraeli Nemzeti Múzeumnak.) Jakab osszuáriumát mindeddig az egyetlen Jézus korabeli tárgynak hitték, amin héber felirat áll: "Jakab, József fia, Jézus testvére". Az Izraeli Régészeti Hatóság (Israel Antiquitis Authorithy) megbízása alapján két kutatócsoport vizsgálta a szóban forgó leleteket, majd sajtótájékoztatón tették közzé vizsgálataik eredményét. Az egyik kutatócsoport az említett leletek anyagával, a másik a rajtuk lévő feliratokkal foglalkozott. A különböző szakterületekről származó 14 kutató egymástól függetlenül végezte elemzését, és arra az egybehangzó végeredményre jutottak, hogy a leletek hamisítványok. A kőtábla vizsgálata során kiderült, hogy az írásjelek áthatolnak a patinán (az idők folyamán az anyagra lerakódó réteg), tehát későbbi kéz alkotásai; ráadásul a szöveg nyelvtanilag hibás. Az osszuáriumról kiderült, hogy hiteles és a felirata sem tartalmaz helyesírási hibát. A csontház hitelességén a kutatók nem csodálkoztak, mert hasonló csontházacskák százával találhatók az üzletekben. A felirattal kapcsolatban azonban megállapították, hogy a hamisítók által használt írásminta egy, az osszuáriumokról kiadott, s mindenki számára hozzáférhető katalógusban megtalálható. A rövid feliraton szereplő, megegyező betűk eltérő írásmódja már a laikus számára is észrevehető; és szembetűnő a mindenki által hozzáférhető mintával való megegyezés is. Az Izraeli Nemzeti Múzeum nyilatkozatban ítélte el a hamisítókat. Shuka Dorfman, a tudományos vizsgálatot kérő Izraeli Régészeti Hatóság akkori igazgatója így nyilatkozott a The Guardian című angol napilapnak:

Világszerte számos hamisítvány van forgalomban. Több millió dollárt csaltak ki az elkövetők múzeumoktól is, miközben maguk gyártották a szenzációs leleteket.

Eric Meyers (Duke Egyetem régészprofesszora):

...mindez nem a szakma tekintélyét tépázza meg, hanem a kereskedők és műgyűjtők gátlástalanságára irányítja a figyelmet." 8

Támadás a Biblia ellen

Amint láthatjuk, az utóbbi időben egyre inkább megsokasodnak a Jézus Krisztus személye és evangéliuma, a Biblia és a keresztyénség elleni támadások. Ezek a támadások feltűnő módon a keresztyénség valamelyik nagy ünnepe közeledtével indulnak.

A mostani támadás első eleme az, hogy Jézusnak volt felesége. Ezt semmiféle tudományos ténnyel nem lehet bizonyítani, sőt, az ellenkezőjét bizonyítják az egybehangzó bibliai beszámolók.

A támadás második eleme az, hogy az egyik osszuáriumon szereplő Júda ("Júda, Jézus fia") név Jézus fiának neve, akivel találkozunk János evangéliumában, az utolsó vacsora résztvevői között. Nos, az utolsó vacsoráról szóló beszámolóban két Júdással találkozunk. Az egyik az iskarióti Júdás, Jézus elárulója, akit a szöveg egyszer valóban Júdának nevez(13,26), de kétszer Júdásnak (13,2; 13,29)! A másik Júdás is kezdetektől Jézus tanítványa volt, de az ő neve csakis Júdásként szerepel (14, 22). E tények ismeretében képtelenség azt állítani, hogy a János evangéliumának utolsó vacsoráról szóló beszámolójában szereplő Júda, Jézus fia lett volna. Egyébként a bibliai beszámolók szerint, mivel felesége nem volt, fia sem volt Jézusnak.

A támadás harmadik eleme - s tulajdonképpen ez a legfontosabb - az, hogy Jézus nem támadt fel. Nos, a bibliai beszámolók Jézus Krisztus testben való feltámadását egyértelműen megerősítik - ezért csontjait sehol nem találhatják meg. Egyébként a zsidó nép akkori vezetői komolyan vették Jézusnak a saját feltámadásáról szóló szavait, s hogy tanítványai el ne lophassák Jézus holttestét, eltemetése után őrséget állítottak sírjához. (Mt 27,62-66) Jézus azonban testben feltámadt és kijött sírjából. Amikor erről az őrök tájékoztatták a zsidó vezetőket, azok "sok pénzt" adtak a sírt őrző katonáknak, hogy elhíreszteljék a nép között, hogy a tanítványok ellopták Jézus holttestét, amíg ők aludtak. "És elterjedt ez a hír a zsidók közt mind e mai napig." (Mt 28, 11-15) Ha Jézus holtteste a zsidó vezetők rendelkezésére állt volna, akkor bizonyára nem késlekedtek volna megmutatni azt, hogy leleplezzék a tanítványok állítását, miszerint Jézus feltámadt! De nem volt birtokukban Jézus holtteste sem akkor, sem évtizedekkel később. Márpedig, ha Jézust Jeruzsálemben temették volna el, akkor mi sem lett volna egyszerűbb, mint a későbbiekben felnyitni a most feltárt sírt, majd közhírré tenni: Íme, itt van Jézusnak teteme, tehát a keresztyének hazugok.

A feltámadás tényénél is nehezebben hihető a film állítása, miszerint az, ami a zsidó vezetők számára akkor és ott - pár nappal, héttel vagy évvel - Jézus halála után lehetetlen volt, az éppen ma, 2000 évvel később néhány embernek lehetővé vált...

Keresztyén válasz

Azt a feltételezést készséggel elismerjük, hogy a názáreti Jézus anyjának, vagy más, Józseftől származó családtagjának csontjait tartalmazhatja a Jeruzsálemben vagy környékén megtalált sok száz osszuárium közül valamelyik - ámde azt állítjuk, hogy Jézusnak csontjait egyik sem tartalmazhatja, mert Jézus testileg feltámadt a halálból. Ha azt az állítást veti fel valaki, hogy Jézus holttestét azért nem tudták megmutatni a zsidó vezetők, mert a tanítványok ellopták, akkor erre azt válaszolhatjuk, hogy a tanítványokat semmi nem motiválta arra, hogy ellopják Jézus holttestét. A bibliai beszámolók szerint elbújtak a zsidóktól való félelmükben és nem akartak hinni az asszonyoknak sem, akik hírül hozták Jézus feltámadását. Gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy a tanítványok, halála után rögtön ellopták Jézus tetemét. Ha mégis ezt tették volna, akkor később, egy könnyen leleplezhető, nyilvánvaló hazugságért vállaltak dicstelen mártírhalált - ami elképzelhetetlen! Ugyanakkor több százra tehető azok száma, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, beszéltek vele, érintették őt. (Vö. 1Kor 15!)

Ha valakit a názáreti Jézus feltámadása, és az azzal kapcsolatos kérdések részletesebben érdekelnek, akkor annak olvasásra ajánljuk Lee Strobel, A Jézus-dosszié című könyvét9.

Biztosíthatjuk olvasóinkat, hogy a hitvalló keresztyénség soha nem fogja feladni annak a bibliai tényállításnak bátor hirdetését, hogy

 • a megfeszített, és harmadik napon feltámadott Jézus a megígért Messiás;
 • ő a világ egyedüli Ura;
 • az egyetlen, aki üdvösséget adhat az embernek;
 • aki ítéletet tart majd mindazok felett, akik az igazságot hazugsággal feltartóztatták, akik nem szerették az igazságot, ami megtartotta volna őket. (Rm 1, 18; 2Thes 2, 10)

Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint; és hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek; azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak; azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak; legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.

Pál apostol bizonyságtétele Jézus feltámadásáról
Korintusiakhoz írt 1. levél, 15. rész 1-8. versek

 1. National Geographic Online Fotók Jézus feltételezett sírjáról
 2. MÚLT-KOR, történelmi portál, 2007 Dokumentumfilm mutatja be Jézus állítólagos sírját
  (Hivatkozások és idézetek a portál engedélyével.)
 3. MÚLT-KOR, történelmi portál, 2007
 4. Lásd még a Hírszerző politikai portál cikkét: Bizonytalan a "Jézus sírja"-sztori
 5. MÚLT-KOR, történelmi portál, 2007
 6. National Geographic Online Hamisítási botrány a Szentföldön
 7. Factum, svájci keresztyén lap, 2003/5
 8. MÚLT-KOR, történelmi portál, 2005
 9. Harmat, 2005

Sípos Ete Zoltán cikke
2007. március 9.

Kép: A "Jakab csontjait tartalmazó kőedény" (osszárium). Forrás: www.wikipedia.org

A Jakab csontjait tartalmazó köedény történeéről összefoglaló cikk olvasható angol nyelven.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség