Kisteleki

Református Egyházközség

Áldás, békesség!

Rendszeres heti alkalmaink

Istentisztelet minden vasárnap 11 órai kezdettel
Bibliaóra minden héten csütörtökön 17:30-tól
Férfikör minden hónap második szombatján 17 órától
Imaóra minden hónap harmadik szombatján 15 órától

Az alkalmak helyszíne: Keresztes Nagy Antal Református Missziói Központ
(a kisteleki református templom)
Cím: 6760 Kistelek, Rákóczi utca 5.

A 2023-as év teljes programját ide kattintva töltheti le.

Az Újszegedi Református Egyházközség online istentiszteletei továbbra is megtekinthetőek a gyülekezet youtube csatornáján.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3,16.)

Jótékonysági hangverseny

a kárpátaljai Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ támogatására

2023. április 2, vasárnap 16 óra
Újszegedi Református Templom, Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8.

Részletekért kattintson a plakátra.

Elérhetőségeink

Lelkészi Hivatal Szeged
Telefonszám: (62) 430-807
E-mail: kistelek@ref.hu

Helyi segédlelkész: Szabó János Bence, Kistelek, Jókai u. 58/4
Telefonszám: (30) 446-2302
E-mail: szabo.janos.bence@gmail.com

Helyi ügyintéző: Garami Ferencné, Kistelek, Vásártér utca 15.
Telefonszám: (30) 423-8928


Bankszámlaszámunk adományok befizetéséhez:
CIB Bank 10700062-47477405-51200002 - Kisteleki Református Egyház

"Most azért Istenünk, hálát adunk neked és dicsérjük nevedet. Mert mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk."

Krónikák első könyve 29. rész, 13-14.vers.

Hitoktatás

Kedves Szülők!

Miért jó, ha egy szülő a gyermekének a református hit- és erkölcstanórát választja?

A gyerekek ismeretet kapnak a Bibliáról és a bibliai történeteken keresztül a református keresztyén értékrend alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról.

Milyen egy református hit- és erkölcstanóra?

Aktív, sokoldalú, komplexen fejleszti a gyerekeket rávezető játékokkal, kreatívan szemléltetett bibliai tanítással és a hallottak élményszerű rögzítésével. Imádság, beszélgetés, éneklés, barkácsolás, rejtvények színesítik az órát.

Miről szól egy református hit- és erkölcstanóra?

A gyermekek az életkoruknak megfelelően ismerik meg a Biblia örök értékű történeteit, miközben választ kaphatnak sok fontos kérdésre: pl.
- Kicsoda Isten?
- Honnan van ez a világ?
- Mi a jó és mi a rossz a Biblia szerint?
- Honnan tudjuk meg Isten akaratát?

Milyen útmutatást kap a gyermek erkölcsi kérdésekben?

Keresztyén alternatívát kínálunk, hogy a felnövekvő generáció eligazodjon az élet kisebb-nagyobb dolgaiban, személyes, hétköznapi döntéseiben.
A Bibliára támaszkodó, református értékrend megismertetésekor a család, barátok, kortárscsoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, az elfogadás, empátia, tisztelet, a természet szeretete kérdéseit is áttekintjük.

Milyen többletet kap egy református hit-és erkölcstan képzésben résztvevő gyermek?

Az a gyermek, aki ismeri a Bibliát, az európai alapműveltség részét képező irodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti alkotásokat is jobban megérti. Felhívjuk a figyelmet a történelem református nagyjaira, a magyar reformátusság fontos személyeire, akik példaként állnak előttünk.(Bethlen Gábor, I. Rákóczi György)

Milyen közösségbe kapcsolódhat be a gyermek?

Mi a szülő teendője, ha elsős gyermeke részére a hit- és erkölcstant szeretné választani?

A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a református hit- és erkölcstant választja gyermeke számára.

Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a gyermeke?

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan választásáról.

Mi a szülő teendője, ha gyermeke második vagy hatodik osztályos lesz?

Szintén május 20-ig jelezheti írásban választását, szándékát az állami iskola vezetősége felé.


Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ:

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség
Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8. 6726
(62) 430-807
ujszeged@ref.hu
Hitoktatás az Újszegedi Református Egyházközségben
Hittan A-ZSzeged-Újszegedi Református Egyházközség

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8. - www.ujszeged.ref.hu