Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Kedves Szülők!

A Szeged-Újszegedi Református Egyházközség 1928 óta végzi a területén élő, illetve a gyülekezethez tartozó családok gyermekeinek bibliai tanítását, nevelését. Teljes szívből törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekeknek életkoruknak megfelelően, érdekesen és érthetően adjuk át a Biblia örökérvényű üzenetét, mindeközben Szentírás alapú, Isten központú, Jézus Krisztusra mutató és evangéliumi töltetű legyen minden gyermekeknek szóló foglalkozásunk.

Miért jó, ha egy szülő a gyermekének a református hit- és erkölcstanórát választja?

A gyerekek ismeretet kapnak a Bibliáról és a bibliai történeteken keresztül a református keresztyén értékrend alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról.

Milyen egy református hit- és erkölcstanóra?

Aktív, sokoldalú, komplexen fejleszti a gyerekeket rávezető játékokkal, kreatívan szemléltetett bibliai tanítással és a hallottak élményszerű rögzítésével. Imádság, beszélgetés, éneklés, barkácsolás, rejtvények színesítik az órát.

Miről szól egy református hit- és erkölcstanóra?

A gyermekek az életkoruknak megfelelően ismerik meg a Biblia örök értékű történeteit, miközben választ kaphatnak sok fontos kérdésre: pl. Kicsoda Isten? Honnan van ez a világ? Mi a jó és mi a rossz a Biblia szerint? Honnan tudjuk meg Isten akaratát?

Milyen útmutatást kap a gyermek erkölcsi kérdésekben?

Keresztyén alternatívát kínálunk, így segítve azt, hogy a felnövekvő generáció el tudjon igazodni az élet kisebb-nagyobb dolgaiban, személyes, hétköznapi döntéseiben.
A Bibliára támaszkodó, református értékrend megismertetésekor a család, a barátok, a kortárscsoport hatása, a lelki egészség, a testi-lelki tulajdonságok, az elfogadás, az empátia, a tisztelet, a természet szeretete és a természetvédelem kérdéseivel is foglalkozunk.

Milyen többletet kap egy református hit-és erkölcstan képzésben résztvevő gyermek?

Az a gyermek, aki ismeri a Bibliát, az európai alapműveltség részét képező irodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti alkotásokat is jobban megérti, értelmezni tudja.
Ezért is fordítunk figyelmet arra, hogy a kultúra és a történelem református nagyjait és a magyar reformátusság fontos személyeit, akik példaként állnak előttünk, megismertessük a gyerekekkel: pl. Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Kölcsey Ferenc, Arany János.

Milyen közösségbe kapcsolódhat be a gyermek?

Egymást megbecsülő, a másik ember felé szeretettel forduló, barátságos kapcsolatokat ápoló gyermekcsoportokat szeretnénk létrehozni.
Reményeink és szándékunk szerint a kialakuló kis közösségek nem bomlanak fel néhány év elteltével, hanem egy életen át tarthatnak.


Sípos Ete Zoltán, lelkipásztor
Sípos Ete Zoltánné (Zsófi), hitoktató

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 2013/14-es tanévtől a beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő első osztályosok szülei gyermekük számára választhatják a (felekezeti) hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgyat.

További információ a Magyarországi Református Egyház honlapjáról:

- Hittanoktatás
- Általános ismertető
- Hittan A-Z

Szeretettel várjuk a gyermekeket, az érdeklődő családokat!

- Hitoktatóink
- ujszeged@ref.hu
- (62) 430-807


Gyermekprogram böngésző

2018/1
2017/2
2017/1
2016/2
2016/1
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1

A gyermekprogramok általános ismertetőjét a Gyermekek oldalunkon olvashatja el.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség