Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Igehirdetések
2016. január  1. - 2016. december 31.

2016. január 1. újév 16 óra MP3Hallgatható
Növekedjetek az Úr Jézus Krisztus megismerésében!
2Pt 3,18 - Sípos Ete Zoltán

2016. január 3. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus Krisztus feltámadása
Apostoli hitvallás sorozat 20. rész
(Lk 24,1-12.36-48) 1Kor 15,1-11 - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 10. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Fölment a mennyekbe, ül az Atya Istennek jobbján...
Apostoli hitvallás sorozat 21. rész
(ApCsel 1,6-11) Zsid 1,1-4 - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 17. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus dicsőséges visszatérése
Apostoli hitvallás sorozat 22. rész
ApCsel 1,9-11 - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 24. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hiszek Szentlélekben
Apostoli hitvallás sorozat 23. rész
(ApCsel 2,1-4.14-39) Ef 1,11-14 - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 31. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
(Mt 6,5-13) Mt 6,13b - Juhász András

2016. február 7. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hiszem az egyetemes (keresztyén anya) szent egyházat, a szentek közösségét... - Az egyház titka I.
Apostoli hitvallás sorozat 24. rész
Ef 1 - Sípos Ete Zoltán 

2016. február 14. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hiszem az egyetemes (keresztyén anya) szent egyházat, a szentek közösségét... - Az egyház titka II.
Apostoli hitvallás sorozat 25. rész
(Ef 2) Ef 2,14-16 - Sípos Ete Zoltán 

2016. február 21. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Heródes lelkiismerete
(2Sám 12,1-13) Mt 14,1-12 - Juhász András

2016. február 28. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus Krisztusban egységes közösség - Az egyház titka III.
Apostoli hitvallás sorozat 26. rész
(Ef 2) Ef 4,1-6 - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 6. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hol van az igazi egyház? - Az egyház titka IV.
Apostoli hitvallás sorozat 27. rész
(ApCsel 2,37-44) ApCsel 2,41-42 - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 13. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Az Egyház küldetése - Az egyház titka V.
Apostoli hitvallás sorozat 28. rész
(ApCsel 2,1-12) 1Kor 2,1-5 - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 20. virágvasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Virágvasárnapi teendőink
(Zsolt 118) Mt 21,1-11 - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 23. szerda 18 óra MP3Hallgatható
A bűn súlya
Zsolt 32,1-7 - Sípos Ete Zoltán

2016. március 24. nagycsütörtök 18 óra MP3Hallgatható
A bűn megvallása
(Mt 26,17-46) Zsolt 32,1-7 - Sípos Ete Zoltán

2016. március 25. nagypéntek 18 óra MP3Hallgatható
A bűnbocsánat
(Mt 27,27-54) Zsolt 32,1-6 - Sípos Ete Zoltán

2016. március 27. húsvétvasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus Krisztus - a sarokkő
(Mk 16,1-14) Zsolt 118,22-23 - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 28. húsvéthétfő 9 óra MP3Hallgatható
Csókoljátok a Fiút!
(Lk 24,1-12) Zsolt 2,12 - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 3. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Lakhassam az Úr házában... - 5 éves az új templomunk
(Zsolt 27) Zsolt 27,4-6 - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 10. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Isten ékessége
(Jel 4) Zsolt 104,1-2a - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 17. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A szivárvány alatt
(1Móz 6) 1Móz 9,8-17 - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 24. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére"
(Zsid 12,1-12) Zsid 12,1-3 - Hotorán Gábor

2016. május 1. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hiszem... a bűnök bocsánatát... I.
Apostoli hitvallás sorozat 29. rész
(Zsolt 51) Rm 5,20-21 - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 5. mennybemenetel 18 óra MP3Hallgatható
A mennybement - köztünk van...
ApCsel 1,6-12; Mt 28,20 - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 8. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Bűnbocsánat nélkül - Istennel közösség? - Hiszem...a bűnök bocsánatát... II.
Apostoli hitvallás sorozat 30. rész
(Lk 7,36-50) Lk 7,44-50 - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 12. csütörtök 18 óra MP3Hallgatható
Szeretsz-e engem?
Jn 21,15-22 - Sípos Ete Zoltán

2016. május 13. péntek 18 óra MP3Hallgatható
Szeretlek!
Jn 21,15-19 - Sípos Ete Zoltán

2016. május 14. szombat 18 óra MP3Hallgatható
Bűnbánati istentisztelet
Jn 21,15-19 - Sípos Ete Zoltán

2016. május 15. pünkösdvasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Pünkösdi üzenetek
(Lk 24,49) ApCsel 2,1-4 - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 16. pünkösdhétfő 9 óra MP3Hallgatható
Isten szeretetével betöltött szív
Rm 5,3-8 - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 22. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Megvetett igehirdetés
(Jer 36,1-7.11-19) Jer 36,20-26 - Hotorán Gábor

2016. május 29. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Isten dicsősége
(5Móz 32,1-21) 5Móz 32,39 - Szabó János Bence

2016. június 5. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A bűnbocsánat következményei - Hiszem a bűnök bocsánatát III.
Apostoli hitvallás sorozat 31. rész
(Zsolt 32) Zsolt 32,1-2 - Sípos Ete Zoltán 

2016. június 12. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Szeresd az Urat!
(Zsolt 113) Mt 22,35-40 - Sípos Ete Zoltán 

2016. június 19. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hiszem a test feltámadását I.
Apostoli hitvallás sorozat 32. rész
1Kor 15,1-4.12-20 - Sípos Ete Zoltán 

2016. június 26. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A feltámadott test jellemzői - "Hiszem... a test feltámadását" II.
Apostoli hitvallás sorozat 33. rész
(1Kor 15,40-55) 1Kor 15,40-49 - Sípos Ete Zoltán 

2016. július 3. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Mit gondoljunk a testről? - "Hiszem... a test feltámadását" III.
Apostoli hitvallás sorozat 34. rész
(Jób 38) Jn 5,24-29 - Sípos Ete Zoltán 

2016. július 10. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
"...az örök életet."
Apostoli hitvallás sorozat 35. rész
(Jn 11,1-7.17-45) Jn 3,35-36 - Sípos Ete Zoltán 

2016. július 17. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Isten bölcsessége
(Péld 9) 1Kor 1,17-21 - Szabó János Bence 

2016. július 24. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jertek el, mert immár minden kész!
(Lk 14,15-24) Lk 14,17 - Hotorán Gábor

2016. július 31. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Tévelygés
(1Kir 22,1-39) 2Pt 2,1-9 - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 7. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Egy fontos kérdés!
Rm 16,17-20 - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 14. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hitviták az egyházban
Fil 1,1-8.27-30 - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 21. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A hit, amit védelmeznünk kell
Júd 1,1-4 - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 28. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
"Emlékezzetek meg elöljáróitokról..."
Zsid 13,7-9 - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 4. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Miért van sokféle hitrendszer?
(Neh 8) Rm 12,6 - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 11. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Tiszta gondolkodás - tiszta élet
2Pt 3,1-2 - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 18. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A meghamisított evangélium
Hitvédelem sorozat 1. rész
(Gal 1) Gal 1,6-12 - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 25. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Bátorítás hűségre!
Hitvédelem sorozat 2. rész
(1Jn 2,18-29) 1Jn 2,9 - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 2. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Isten szuverenitásától a hazaszeretetig
(Ef 1,11-23) Rm 9,1-5 - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 9. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A gnoszticizmus ellen
Hitvédelem sorozat 3. rész
(Kol 2,8-23) 1Tim 6,20-21 - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 16. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
"Ti apák..." - Családi nap
(5Móz 6,1-13) Ef 6,1-4 - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 23. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Valóságos felszabadulás!
Jn 8,31-36 - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 30. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézust ünnepelni - Reformáció ünnepére
(Kol 2,6-15) Kol 2,6 - Sípos Ete Zoltán 

2016. november 6. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
A halál közelében
(Jn 11,1-46) Rm 6,23 - Sípos Ete Zoltán 

2016. november 13. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Hitismeret
(1Kor 2,1-13) 1Kor 2,6-10 - Sípos Ete Zoltán 

2016. november 14. hétfő 18 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 1. rész
Mal 3,1a; Lk 1,13.17 - Lőrincz István

2016. november 15. kedd 18 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 2. rész
Jn 1,8; 5,35a - Lőrincz István

2016. november 16. szerda 18 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 3. rész
Lk 3,18 - Lőrincz István

2016. november 17. csütörtök 18 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 4. rész
Mt 3,13-15 - Lőrincz István

2016. november 18. péntek 18 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 5. rész
Mt 11,2-6 - Lőrincz István

2016. november 19. szombat 18 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 6. rész
Mt 11,12 - Lőrincz István

2016. november 20. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Keresztelő János üzenete sorozat 7. rész
Mk 6,27 - Lőrincz István

2016. november 27. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
"Én vagyok a jó pásztor"
(Zsolt 23) Jn 10,1-19 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 4. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus az út
(Ézs 42,10-18) Jn 14,1-6 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 11. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus, mint igazi szőlőtő
(Zsolt 80,9-16) Jn 15,1-8 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 18. vasárnap 9 óra MP3Hallgatható
Jézus az élet kenyere
(2Móz 16,1-7.13-22) Jn 6,1-17.24-35 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 22. csütörtök 18 óra MP3Hallgatható
Az Atya megtisztítja
Jn 15,1-2 - Sípos Ete Zoltán

2016. december 23. péntek 18 óra MP3Hallgatható
Az Atya megtisztítja 2.
Jn 15,1-2 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 24. karácsony este 16 óra MP3Hallgatható
Miért szalonképtelen Jézus?
Lk 2,1-14 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 25. karácsony 1. napja 9 óra MP3Hallgatható
Lássuk meg e dolgot
Lk 2,1-15 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 26. karácsony 2. napja 9 óra MP3Hallgatható
A világ világossága
Jn 8,12 - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 31. szilveszter 16 óra MP3Hallgatható
Évvégi teendőink
Zsolt 103,1-2 - Sípos Ete Zoltán 

Igehirdetés kereső

-tól
-ig

Igehirdetés böngésző

A böngészőt folyamatosan töltjük fel friss illetve régebbi MP3 felvételekkel, továbbá 1994-ig visszamenőleg az igehirdetések címadataival.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség